Pirates Without Borders
Piraadikoodeks (EE)

Piraadikoodeks (EE)

Piraadid on vabad

Piraadid on vabadusejanused, sõltumatud, iseseisvad ega kiida heaks pimedat kuulekust. Nad seisavad informatsioonilise enesemääramise ja arvamuse vaba avaldamise eest. Piraadid kannavad vabadusega kaasnevat vastutust.

Piraadid austavad privaatsust

Piraadid kaitsevad privaatsust. Nad võitlevad riigi ja ettevõtete kasvava jälgimismaania vastu, sest see piirab üksikisiku vaba arengut. Vaba ja demokraatlik ühiskond pole võimalik ilma privaatse ja jälgimisest vaba ruumita.

Piraadid on kriitilised

Piraadid on loovad, uudishimulikud, ega rahuldu status quo’ga. Nad esitavad väljakutse süsteemidele, otsivad neis nõrku kohti ja leiavad viise parandamiseks. Piraadid õpivad oma vigadest.

Piraadid on siirad

Nad peavad oma sõna. Ühiste eesmärkide saavutamisel on oluline solidaarsus. Piraadid astuvad vastu ühiskonna „pigistame-silma-kinni“-mentaliteedile ja tegutsevad, kui on vaja üles näidata moraalset vaprust.

Piraadid austavad elu

Piraadid on rahumeelsed. Seetõttu laidavad nad maha surmanuhtluse ja meid ümbritseva keskkonna hävitamise. Piraadid seisavad looduse ja selle varade jätkusuutliku kasutamise eest. Nad ei nõustu patentidega elule.

Piraadid janunevad teadmisi

Ligipääs informatsioonile, haridusele, teadmistele ja teadusuuringute tulemustele peab olema piiramatu. Piraadid toetavad vabakultuuri ja vabatarkvara.

Piraadid on sotsiaalsed

Piraadid austavad inimväärikust. Nad seostavad ennast ühiskonnaga, mis on ühendatud solidaarselt ja milles tugevad kaitsevad nõrku. Piraadid seisavad objektiivsust austava ja õiglust ellu viiva poliitilise kultuuri eest.

== Piraadid on rahvusvahelised ==

Piraadid on osa üleilmsest liikumisest. Nad kasutavad ära võimalused, mida pakub neile internet, ja suudavad seetõttu mõtelda ja tegutseda ilma piirideta.