Pirates Without Borders
Pirat Kodeks (NO)

Pirat Kodeks (NO)

Pirater er frie

Pirater liker frihet, uavhengighet, selvbestemmelse, og misliker blind lydighet. De står for individets rett til å ta valg basert på informasjon. Pirater tar ansvaret som frihet forutsetter.

Pirater respekterer privatliv

Pirater verner om den personlige sfære. De kjemper mot en voksende overvåkings-mani fra både stat og privat næringsliv, fordi det hemmer individets frie utvikling. Et fritt og demokratisk samfunn er umulig uten privatliv og frihet fra overvåkning.

Pirater er kritiske

Pirater er kreative, nysgjerrige, og slår seg ikke til ro med det bestående. De utfordrer systemer, ser etter svake sider, og finner løsninger. Pirater lærer av sine feil.

Pirater er rettferdige

De holder sitt ord. Solidaritet er viktig for å oppnå felles mål. Pirater er en motvekt til «la det skure»-holdningen som gjennomsyrer samfunnet, og har mot til å ty til handling når det er nødvendig.

Pirater respekterer liv

Pirater er fredelige. Derfor avviser de dødsstraff og er imot ødeleggelse av vårt miljø. Pirater står for bærekraftig natur- og ressursforvaltning. Vi aksepterer ikke patent på liv.

Pirater ivrer etter kunnskap

Tilgang til informasjon, utdannelse, kunnskap og vitenskapelig forskning må være ubegrenset. Pirater støtter fri deling av kultur og fri programvare.

Pirater er solidariske

Pirater respekterer menneskelig verdighet. De dedikerer seg til et samfunn forenet i solidaritet, hvor de sterke forsvarer de svake. Pirater står for en objektiv og rettferdig politisk kultur.

Pirater er internasjonale

Piratene er en global bevegelse. De tar utbytte av mulighetene som internett tilbyr, og er derfor istand til å tenke og handle uten grenser.